Hírlevél feliratkozás
Vezetéknév: 
Keresztnév: 
E-mail: 
Biztonsági kód: 
Gépelje be a biztonsági kódot:

Feliratkozás

Tanúsítványok:

I. osztályú

ALOE VERA

TERMÉKEK

Lily of the desert

Aloe Vera gel products

Nemzetközi

Aloe Tudományos Tanács ajánlásával


Szállító partnerünk:
Szavazás
Milyennek találja webáruházunk akciós ajánlatait?
Nagyon jók, vásárolni is fogok Önöknél.
Kedvezőek, később visszatérek.
Szokásos árak, meggondolom a vásárlást.
Nem nyertek meg az árak, nem is Önöknél vásárolok.
Utoljára megtekintett
Még nem tekintett meg egy terméket sem.
Bankkártyás fizetés

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések 

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek az aloeverawebaruhaz.hu -val (székhely:

 • Székhely: 1184. Bp Építő u 16/a
 • Bejegyzés: Budapest Főváros Kormányhivatal X. Kerületi Hivatala
 • Adószám: 66190985-1-42
 • Nyilvántartási szám: 32516527
 • Fő tevékenysége: 479102,Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
 • Képviseli: Dányádi Mihály
 • Bankszámlája: 11773188-00141578
 • Értesítési e-mail címaloeverawebaruhaz@gmai.com
 • Telefon: +36706074747


 
Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.
 
Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést az aloeverawebaruhaz.hu-val. 
 
Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést az aloeverawebaruhaz.hu. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben kitölti az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását reá nézve kötelezőnek ismeri el. 

 


Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF az aloeverawebaruhaz.hu honlapján közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a  jelen ÁSZF tartalmát, így különösen a II. fejezetben foglalt kijelentéseket és szavatosságokat, valamint tudomásul veszi, hogy a Reklamációs Kódex és a Szállítási Információ szerves részét képezi az ÁSZF-nek. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az aloeverawebaruhaz.hu által forgalmazott, illetve az aloeverawebaruhaz.hu történő termék vásárlása során a Vásárló nem jogosult az aloeverawebaruhaz.hu szerződéses partnerei, illetve az aloeverawebaruhaz.hu által bejegyzett védjegyek, kereskedelmi nevek, céglogók stb. használatára, hacsak egyes konkrét esetekre vonatkozólag nem jött létre egyedi megállapodás a felek között. 

A Vásárló a termékek/szolgáltatások/digitális tartalmak megrendelése esetén általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja.  

Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló számlát kap, ami tartalmazza az felek közötti megállapodás részleteit. 

II. A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok és szavatosságok

Az aloeverawebaruhaz.hu kijelenti és szavatolja, hogy:

a.    A távolsági kommunikáció költsége Vásárlónak nem kerül felszámításra (Az aloeverawebaruhaz.hu nem számít fel további díjat a vásárló internet/telefon szolgáltatójának; ez azonban nem vonatkozik a szerződéses kiszállítások díjára).

b.    A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket az aloeverawebaruhaz.hutol, illetve köteles előleget fizetni egyes speciális szolgáltatásokra, ha azt az aloeverawebaruhaz.hu előre jelezte és azt a Vásárló külön kérte. 

c.    Az aloeverawebaruhaz.hu nem köt folyamatos teljesítésű szerződéseket. Amennyiben az aloeverawebaruhaz.hu folyamatos teljesítésű szerződést kötne, úgy a Vásárló megfelelő információt kap a szerződés legrövidebb időtartamáról és az adott számlázási időszakban (ami állandó ár esetén, mindig egy hónapos időszak) elszámolásra kerülő árról (vagy az ár meghatározásának módszeréről). 

d.    Ellenkező kikötés hiányában, a licenc díja a határozatlan időre szóló licenc szerződés esetén annak teljes időtartamára vonatkozik. 

e.    Az aloeverawebaruhaz.hu által működtetett webáruházban található termékek és  szolgáltatások árai mellett feltüntetésre kerül, hogy az összeg tartalmazza-e az ÁFÁ-t vagy sem, illetve az esetleges további törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket (amennyiben van ilyen). A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat. Jelenleg az aloeverawebaruhaz.hu 0% Áfa kulccsal adja tovább termékeit, mivel jogszabályi értelemben KATÁ-s kis adózónak számít

f.     A Fogyasztó a következő időpontoktól számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni (kivéve, ha a felek nem rendelkeznek másként):  

i.        az áru átvételétől számítva (adásvételi szerződés esetén);

ii.       az utolsó kiszállítás átvételétől számítva (többféle termék / többféle alkatrész kiszállítása esetén); vagy

iii.       az első kiszállítástól számítva (folyamatos teljesítésű szerződés esetén);

Az elállás feltétele, hogy a Vásárló az aloeverawebaruhaz.hu e-mail címére írásbeli nyilatkozatot küldjön az info@aloeverawebaruhaz.hu e-mail címre.

g.    Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben: 

i.        Amennyiben a szolgáltatás teljesítésére a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával a felmondási idő lejárta előtt kerül sor;

ii.   Olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára a pénzpiac –aloeverawebaruhaz.hu által nem befolyásolható és az elállási idő alatt is – lehetséges ingadozásától függ;

iii.        Amennyiben az áru a Fogyasztó kívánságának/igényének megfelelően kialakítva/átalakítva/testreszabva kerül kiszállításra;

iv.        A gyorsan mozgó fogyasztási cikkek kiszállítása esetén, illetve ha a termékek helyreállíthatatlanul összekeveredtek más termékekkel a kiszállítás után;

v.         Amennyiben a Fogyasztó saját döntésére a terméket felbontotta és fogyasztott belőle, így nem tudja azt eredeti állagában visszaküldeni.

vi.        Zárt csomagolású termék szállításának esetében, ha a Fogyasztó a lezárt csomagolást felnyitja és a terméket így higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni;

h.    A termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén), illetve amennyiben a termék jellege a szokásos postai szállítástól eltérő visszaszállítás igényel (és amennyiben a szerződéstől való elállásra nem az üzletkötés helyszínén kerül sor) a Fogyasztó állja.

i.     A Fogyasztó köteles arányosan megfizetni a szerződéstől való elállás időpontjáig igénybe vett szolgáltatások árát. 

j.     A szerződések (illetőleg a számlák) elektronikus archívumban mentésre kerülnek, amihez minden aloeverawebaruhaz.hu felhasználónak lehetősége van a saját felhasználói fiókján keresztül hozzáférni. 

k.    Az esetleges panaszt a kapcsolati űrlapon vagy e-mailen keresztül lehet leadni, illetve a Vásárló jogosult azt az illetékes fogyasztóvédelmi/felügyeleti hatóságok  részére előterjeszteni.

I.    Előrendelés esetén az előrendelt termék ára tájékoztató jellegű, melytől a termék végleges ára eltérhet. aloeverawebaruhaz.hu a vásárlót a termék árának változásáról tájékoztatja. Az előrendelt termék végleges vételára azt követően kerül meghatározásra, hogy az aloeverawebaruhaz.hu raktárába leszállításra került. Amennyiben a termék ára változik, úgy a különbözetet az

J.    aloeverawebaruhaz.hu visszautalja a vásárló részére (amennyiben az ár alacsonyabb) vagy a vásárló köteles azt az aloeverawebaruhaz.hu részére még a termék leszállítását megelőzően megfizetni (ha az ár magasabb), amennyiben a vásárló akként dönt, hogy az árváltozás ellenére sem akar elállni az előrendelésétől.

aloeverawebaruhaz.hu jogosult az előrendelt termékek szállítási határidejét megváltoztatni. Amennyiben az előrendelt termék szállítási határideje jelentősen megváltozik (azaz meghaladja a 14 napot), a vásárló jogosult az előrendelésétől elállni. Amennyiben a termékkel kapcsolatos körülmények az előrendelés időpontjában foglaltakhoz képest jelentős mértékben megváltoznak és aloeverawebaruhaz.hutól - ezen körülmények változására tekintettel - nem elvárható az előrendelés teljesítése, úgy aloeverawebaruhaz.hu jogosult az előrendeléstől indokolás nélkül elállni és erről a vásárlót értesíteni

K. Az aloeverawebaruhaz.hu azon rendeléseket, melyek a Rendelési feltételektől eltérően lettek leadva, az aloeverawebaruhaz.hu értesítés nélkül törölheti. A vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendelési feltételek, az ASZF részét képezik.

 

 

 

III. Megállapodás

1. Teljesítés

A Vásárló azzal, hogy elfogadja az aloeverawebaruhaz.hu által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket a „kosárba teszi“ szerződést köt az aloeverawebaruhaz.hu-val. A Vásárló szerződést köthet az aloeverawebaruhaz.hu vevőszolgálati munkatársának segítségével telefonon vagy emailen keresztül is.   

A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például: ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést az aloeverawebaruhaz.hu befogadta. Az aloeverawebaruhaz.hu nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). Vásárlót az aloeverawebaruhaz.hu a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja. 

A megkötött szerződést az aloeverawebaruhaz.hu  legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik fél számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre. 

2. Szállítás

Az adásvételi szerződéssel az aloeverawebaruhaz.hu vállalja, hogy a terméket kiszállítja, a Vásárló vállalja, hogy a terméket az aloeverawebaruhaz.hu-tól átveszi és annak vételárát kifizeti. 

Az aloeverawebaruhaz.hu a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat kifizette. Az aloeverawebaruhaz.hu leszállítja a termékeket a megfelelő és hozzá tartozó dokumentációval és biztosítja, hogy a Vásárló a termék tulajdonjogát megszerezze. Az aloeverawebaruhaz.hu a Vásárló által megrendelt termékek kiszállításához harmadik személy (Vállalkozó) igénybevételét használhatja.

Az aloeverawebaruhaz.hu szerződésszerűen teljesít, ha a Vásárlónak kiszállítja a terméket és lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy azt a Vásárló a teljesítés helyén átvegye, továbbá a Vásárlót a kiszállításról 12 órával előtte e-mailben értesíti a várható szállításról.

Vállalkozások esetében az aloeverawebaruhaz.hu teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket az aloeverawebaruhaz.hu a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Fogyasztók esetében az aloeverawebaruhaz.hu teljesítése akkor történik meg, miután Fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi. 

Amennyiben több tétel került kiszállításra, mint amennyi a megállapodásban szerepelt, akkor a leszállított tételek száma irányadó; kivéve, ha a Vásárló indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja ezeket a tételeket. 

Az aloeverawebaruhaz.hu a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és dizájnban szállítja le Vásárlónak. 

Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, úgy az aloeverawebaruhaz.hu a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket; amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy az  megfelelő védelmet és megőrzést kapjon. Ugyanez vonatkozik a kiszállítandó termékekre is. 

3. Kárveszély

A termék hibás, ha annak hiányzik a szerződés szerinti jellemzője. A termék abban az esetben is hibásnak tekinthető, ha a Vásárló részére más termék lett kiszállítva. 

A Vásárló a hibás teljesítést akkor reklamálhatja, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra, ekkor a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját az aloeverawebaruhaz.hu részére. A Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés az aloeverawebaruhaz.hu felróható. 

A kárveszély átszállását követően a Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét. 

A kárveszély viselése akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a terméket átveszi; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló megtagadja a termékek átvételét annak ellenére, hogy az aloeverawebaruhaz.hu biztosította annak megtekintését.

Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély a Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy a Vásárlónak a termék vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés az aloeverawebaruhaz.hu szerződésszegésének eredménye.

Amennyiben a Vásárló a termék átvételével késedelmbe esik, úgy aloeverawebaruhaz.hu – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Vásárló költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre. 

4. Szavatosság (aloeverawebaruhaz.hu)

Az aloeverawebaruhaz.hu szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Igy aloeverawebaruhaz.hu szavatolja, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában: 

a.    A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel az aloeverawebaruhaz.hu vagy a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.

b.    A termék használható arra a célra, amit az aloeverawebaruhaz.hu meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható vagy amire a gyártó cég előállítja.  

c.    A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra. 

d.    A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

Vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre: 

a.    Közeli szavatossági lejáratú termékekre, melyekre tekintettel a Vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);

b.    a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;

c.    azokra a szokásos használat során keletkezett hibákra, melyekről a Vásárló már az értékesítés során felvilágosítást kapott és melyek a Vásárló számára már az átvételkor is nyilvánvalóak voltak; vagy

d. egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

A Vásárló jogosult arra, hogy a hibás fogyasztási cikkekre (kozmetikai cikkek, drogériai cikkek, élelmiszer stb.) reklamációt terjesszen elő a termék átvételétől számított 24 hónapon belül. Amennyiben azonban az adott termék szavatossági ideje fel van tüntetve a terméken, akkor a reklamációs időszak lerövidül és a termék csomagolásán szereplő szavatossági idővel ér véget. 

A hibás teljesítés nem reklamálható, ha a Vásárló a termék hibájával tisztában volt, mielőtt átvette volna a terméket vagy az adott hibát a Vásárló okozta. 

Abban az esetben ha a hibás teljesítés kedvezményes (árcsökkentett) termékre vonatkozik, a Vásárló ésszerű mértékű árkedvezményre jogosult, nem a termék cseréjére. 

5. Súlyos szerződésszegés 

Ha a hibás teljesítés súlyos szerződésszegésnek minősül, Vásárló jogosult: 

a.    a hibás termék hibátlan termékre való kicserélésére vagy ha termék cseréje a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, akkor a hiba kijavításához hiányzó termék ésszerű határidőn belül kiszállítására. Abban az esetben, ha a termék hibásodott meg, akkor a Vásárló csak a meghibásodott termék cseréjét kérheti; amennyiben ez nem lehetséges, a Vásárló elállhat a szerződéstől. Nem jogosult a Vásárló elállni a szerződéstől, ha az elállás a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, így különösen, ha a hiba késedelem nélkül kijavítható; ebben az esetben a Vásárló a hiba ingyenes kijavítására jogosult;

b.    a hiba kijavítására;

c.    a vételárból levonásra kerülő ésszerű mértékű árleszállításra; vagy

d.    a szerződéstől való elállásra.

A reklamáció bejelentésével egyidejűleg Vásárló tájékoztatja az aloeverawebaruhaz.hu, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja, ezt követően másik szavatossági igényre csak az aloeverawebaruhaz.hu jóváhagyásával jogosult áttérni; kivéve, ha a Vásárló a hiba kijavítását kérte, azonban a hiba nem javítható. Amennyiben a hibát az aloeverawebaruhaz.hu nem javítja ki belátható időn belül vagy az aloeverawebaruhaz.hu akként tájékoztatja a Vásárlót, hogy az adott hiba nem kerül kijavításra, úgy a Vásárló a vételárból ésszerű mértékű árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. 

Amennyiben a Vásárló elmulasztja megjelölni, hogy a fent említett szavatossági jogok közül melyik lehetőséget választja, úgy a kisebb szerződésszegések rész rendelkezései alkalmazandó (lásd alábbi 6. pont). 

Abban az esetben, ha az aloeverawebaruhaz.hu nem tud hibátlan terméket kiszállítani, vagy nem tudja kicserélni a hibás terméket vagy megjavítani a terméket, akkor a Fogyasztó ésszerű mértékű árleszállításra jogosult abban az esetben is, ha az aloeverawebaruhaz.hu nem orvosolja a helyzetet ésszerű időn belül, vagy ha a helyzet orvoslása jelentős kellemetlenséget okozna a Fogyasztónak. 

6. Kisebb szerződésszegések 

Ha a hibás teljesítés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, úgy a Vásárló jogosult a hiba kijavítására vagy ésszerű mértékű árleszállítást kaphat a vételárból. 

Az aloeverawebaruhaz.hu jogosult a hiányzó terméket leszállítani vagy a jogi hibát elhárítani, kivéve, ha Vásárló árleszállítást igényelt vagy elállt a szerződéstől. Egyéb hibák orvosolása – az aloeverawebaruhaz.hu mérlegelése alapján – kijavítással vagy új termék kiszállításával történik. 

Amennyiben az aloeverawebaruhaz.hu nem javítja ki a hibát ésszerű határidőben vagy nem hajlandó kijavítani a hibát, akkor a Vásárló jogosult ésszerű mértékű árleszállítást igényelni, ami a vételárból kerül levonásra vagy elállhat a szerződéstől. A Vásárló ebben az esetben a kiválasztott szavatossági igényről másik szavatossági igényre áttérni csak az aloeverawebaruhaz.hu jóváhagyásával tud. 

7. Általános szabályok szerződésszegés esetére

Amennyiben a termék hibája kijavítható, de a hiba újbóli megjelenése vagy a hibák nagy száma miatt továbbra sem használható, a Vásárló kérheti, hogy a hiba kijavítására a termék kicserélésével kerüljön sor, illetve a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. Ez nem vonatkozik a Vásárló által már kibontott kozmetikai, vegyi, élelmiszer jellegű termékekre.

Amennyiben új termék kerül kiszállításra, a Vásárló köteles az aloeverawebaruhaz.hu részére az eredeti terméket (annak összes tartozékával együtt) az aloeverawebaruhaz.hu költségére visszaküldeni. 

Amennyiben a Vásárló a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint 2 hónapon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben, kellő gondosság mellett megállapítható lett volna), úgy a Vásárló felelős a közlés késedelméből eredő károkért. Ugyanez vonatkozik a rejtett hibákra, amik nem kerültek azonnali bejelentésre azt követően, hogy a hibát a Vásárló észlelte és a terméket megfelelő gondossággal ellenőrizte, azzal, hogy bármilyen szavatossági igény legkésőbb a termék kiszállítása utáni két éven belül terjeszthető elő. 

8. Minőségi garancia

A minőségi garancia biztosítása érdekében az aloeverawebaruhaz.hu vállalja, hogy az adott termék alkalmas lesz a szokásos használatra és/vagy rendelkezik a termék szokásos jellemzőivel. Ugyanez vonatkozik a szavatosság időtartamára és/vagy a termék csomagolásán feltüntetett szavatossági időre is.

A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék Vásárló részére átadásra került, kivétel ez alól a kozmetikai, vegyi, élelmiszer jellegű termékek, melynek szavatossága a gyártó által megadott határidő. Amennyiben a termék Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került. A Vásárló nem jogosult szavatossági reklamációra, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra. 

1. Fogyasztó

A Fogyasztó jogosult a szerződéstől 14 napon belül elállni, mely időtartam a szerződés létrejöttével kezdődik, ez a nap kezdődhet: 

A Fogyasztó akként állhat el a szerződéstől, hogy azt e-mailben vagy az aloeverawebaruhaz.hu ügyfélszolgálatán telefonon jelzi

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy a Fogyasztó az aloeverawebaruhaz.hu által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az aloeverawebaruhaz.hu részére.

A Vásárló a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított összes terméket és a teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában (ha lehetséges) és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta. 

A fogyasztási cikkekre (kozmetikai cikkek, drogériai cikkek stb.) vonatkozó adásvételi szerződésektől csak abban az esetben lehet elállni, ha az adott fogyasztási cikk sértetlen, nem volt használva és az eredeti csomagolásban található. 

Amennyiben a Fogyasztó akként dönt, hogy a fentiekben meghatározott időszakban eláll a szerződéstől, a Fogyasztó köteles a terméket az aloeverawebaruhaz.hu részére és címére kisérőlevéllel együtt (nem szükséges) visszaküldeni, amiben megjelöli az elállása okát, továbbá a szerződéses dokumentum számát és megadja a bankszámlaszámát. Ezen információk birtokában tudjuk a leggyorsabban feldolgozni az elállást.     

A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből keletkezik. 

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül, a szerződésben megjelölt fizetési módon az aloeverawebaruhaz.hu visszafizeti. 

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a vételár teljes összege abban az esetben kerül részére visszafizetésre, ha a Fogyasztó a terméket az aloeverawebaruhaz.hu részére visszaküldte és ezt igazolja, valamit a visszaküldött termék az aloeverawebaruhaz.hu visszakapta.

Amennyiben a termék visszaküldésénél a Fogyasztó saját maga választott futárcéget, vagy postai uton küldi vissza a terméket és a termék a visszaszállítás közben sérül vagy elveszik, úgy a kárfelelősség a Fogyasztót terheli. Az aloeverawebaruhaz.hu a terméket saját javaslatára vissza szállíttatja az általa szerződött futárcéggel, ebben az esetben az esetlegesen eltűnt csomagért a Fogyasztó nem tartozik felelősséggel. Viszont ha a Fogyasztó hibájából a visszaszállítás közben „pl hibás csomagolás” megsérült a termék, a Fogyasztó tartozik érte felelősséggel. Ilyen esetben a hiba mértékétől függően kerül pénzvisszafizetés. Teljes megsemmisülés esetén, pl gyenge csomagolás miatt a termék eltörik, a Fogyasztó teljes anyagi felelősséggel tartozik, így ebben az esetben a vétel ár 100%-át az aloeverawebaruhaz.hu megtartja, kárigény végett.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a termék ajándékkal együtt került kiszállításra, úgy az aloeverawebaruhaz.hu és Fogyasztó között ajándékozási szerződés jön létre, mely szintén megszűnik, ha a Fogyasztó az elállási jogával élve 14 napon belül eláll az eredeti szerződéstől, így a Fogyasztó köteles a terméket az ajándékkal együtt az aloeverawebaruhaz.hu részére visszaküldeni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül az aloeverawebaruhaz.hu részére megfizetésre, úgy az aloeverawebaruhaz.hu jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.

 

2. Egyéb

A vásárló nem állhat el az adásvételi szerződéstől, amennyiben a megvásárolt termék bruttó ára az 500 000 Ft összeget meghaladja.

Amennyiben a vásárló az aloeverawebaruhaz.hu hozzájárulásával 14 napon belül eláll az adásvételtől, úgy a vásárló tudomásul veszi, hogy a vásárló részére visszautalandó összeg annyival csökkenhet, amennyivel időközben az adott termék ára csökkent.

Amennyiben az aloeverawebaruhaz.hu hozzájárul ahhoz, hogy a vásárló az adásvételtől
14 napon belül elálljon és a vásárló által visszaadott termék nem eredeti csomagolásban kerül visszaküldésre, úgy vásárló tudomásul veszi, hogy az aloeverawebaruhaz.hu a visszajáró vételár összegét annyival jogosult csökkenteni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a terméket az aloeverawebaruhaz.hu ismét értékesíteni tudja.

 

Amennyiben az adott termék nem küldhető vissza abban az állapotban, amiben a Vásárló átvette, úgy a szerződéstől nem lehet elállni, illetve új termék kiszállítása nem igényelhető. Ez nem vonatkozik a következő esetekre: 

a.    A termék állapota termék hibaellenőrzése során változott meg. 

b.    A termék hibássá minősítése előtt a Vásárló használta a terméket. 

c.    A terméket a Vásárlónak felróható okból (szándékosság vagy gondatlanság miatt) nem lehet az eredeti állapotában visszaküldeni. VAGY

d.    A terméket a Vásárló azelőtt eladta, hogy a terméket hibásnak találta volna, a terméket a Vásárló a rendeltetésszerű használat során elfogyasztotta, elhasználta vagy megváltoztatta. Amennyiben a termék csak egy része került felhasználásra, elfogyasztásra vagy módosításra, úgy a Vásárló köteles mindent visszaküldeni, ami még visszaküldhető és köteles kompenzálni az aloeverawebaruhaz.hu a termék használatából származó haszon összegéig.

Amennyiben a Vásárló elmulasztja a hibát határidőben bejelenteni, úgy nem jogosult a szerződéstől elállni. 

A vásárló nem jogosult a szerződéstől elállni abban az esetben, ha a megrendelés összege az 500.000,- Ft összeghatárt elérni vagy meghaladja

V. A személyes adatok védelme és biztonsága 

A Vásárlók személyes adatainak feldolgozásánál az aloeverawebaruhaz.hu részéről a jogszabályban meghatározottak alapján jár el. IDE KATTINTVA olvashatja el az adatkezelésre vonatkozó tályékoztatót.

VI. Munkaórák

Az aloeverawebaruhaz.hu a webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján.

Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén az aloeverawebaruhaz.hu semmilyen felelősséget nem vállal azokra a munkaórákra, amelyek alatt nem volt elérhető. 

VII. Árak

Az árak szerződéses árak. Az online webáruházban feltüntett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak, (az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák) amelyek a Fogyasztó által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a csomagolási díjat, a utánvétkezelési díjat.

Az akciós árak a készlet erejéig vagy korlátozott ideig érvényesek. 

Az "eredeti ár" a szóban forgó termékek/szolgáltatások/licencek azon árára utal, amelyen a termék eredetileg az aloeverawebaruhaz.hu webáruházban elérhető volt vagy az a gyártó által javasolt kiskereskedelmi ár, amely nem tartalmaz semmilyen bónuszt, promóciót, különleges ajánlatot és egyéb kedvezményt. Ez az „eredeti ár“ mindig megjelenik az eladási ár mellett, amely így jobban tükrözi a termék piaci árszintjét.  

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az aloeverawebaruhaz.hu és Vásárló között nem feltétlenül jön létre szerződés, különösen abban az esetben nem, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára az aloeverawebaruhaz.hu belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról az aloeverawebaruhaz.hu a Vásárlót tájékoztatja. 

Az aloeverawebaruhaz.hu fenntartja a jogát, hogy semmisnek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről az aloeverawebaruhaz.hu a Vásárlót tájékoztatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár nem érvényes a fent említett esetekben. 

VIII. Megrendelések

Az ár feltüntetésre kerül a megrendelésben és a megrendelés megerősítésének szöveges üzenetében. A megrendeléseket a következő módon lehet leadni:

a. az aloeverawebaruhaz.hu által működtetett webáruházon keresztül (e-shop); vagy
b. emailben, amit az aloeverawebaruhaz@gmail.com emailcímre kell elküldeni. A gyorsabb feldolgozás érdekében azonban javasoljuk, hogy az e-shopon keresztül vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon rendelje meg a Vásárló a terméket. E-mailes rendelés esetén a teljesítés akár 3 hét is lehet.

c. Az aloeverawebaruhaz.hu telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a hét minden napján 10:00 órától 18:00 óráig (UTC+01:00) telefonon is leadható megrendelés.

Az aloeverawebaruhaz.hu azt javasolja, hogy a webáruházban történő megrendelés leadásakor a Vásárló jelentkezzen be a regisztrált felhasználói fiókjába. A nyilvános hozzáféréssel történő bejelentkezéskor az aloeverawebaruhaz.hu azt javasolja a Vásárlóknak, hogy a megrendelés leadása után jelentkezzenek ki az aloeverawebaruhaz.hu fiókjukból. Természetesen a Vásárló leadhatja rendelését előleges regisztráció nélkül is, azonban ebben az esetben is adatai tárolásra és feldolgozásra kerülnek, mely alapján az aloeverawebaruhaz.hu a megrendelést teljesíti.

IX. Fizetési módok

Az aloeverawebaruhaz.hu a következő fizetési módokat fogadja el:

 1. Utánvétel kézpénzben: a csomag átvételekor a kiszállítást végző futárnak kell kifizetni a teljes vételi összeget.
 2. Utánvétel bankkártyás fizetéssel: Ez a fizetési mód csak abban az esetben érhető el, amennyiben a Futár rendelkezik mobil bankkártya olvasóval. Ezt a fizetési igényt a megrendelés során a megjegyzés rovatban előre jelezni kell, ellenkező esetben automatikusan kézpénzes utánvételként rögzíti az aloeverawebaruhaz.hu a megrendelést.
 3. banki átutalás, ez előre egyeztetett kivételes esetben, mert alapból csak utánvétes fizetési lehetőséggel dolgozik az aloeverawebaruhaz.hu
 4. online kártyás fizetés (MasterCard/Visa), a Vásárló által megadott kártyaadatokat a jövőbeli kifizetések miatt a releváns bank automatikusan megjegyzi, (ezt az opciót a Vásárló a saját aloeverawebaruhaz.hu fiókjában a "Személyes Adatok" menüpontban törölheti);

A megrendelés leadását követően a Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja. 

X. Kiszállítás

1. Lehetőségek 

 

Az aloeverawebaruhaz.hu a termékeket szállítmányozó céggel együttműködve szállítja ki.

Vis major vagy az információs rendszerben beálló zavar esetén, az aloeverawebaruhaz.hu nem vállal felelősséget a késedelmes áruszállításért. 

A felkínált lehetőségekkel, az aktuális feltételekkel és árakkal kapcsolatos információk a aloeverawebaruhaz.hu webáruházban elérhetők.

A kiszállítás helye szerinti, munkaszüneti napokon a termékek kiszállítása korlátozottan történik. 

2. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Vásárló a vásárlás időpontjában ÁFA befizető jogi személy/vállalkozás vagy egyéni vállalkozó és a termékek 0%-os ÁFÁ-val kerültek megvásárlásra, akkor a termék kizárólag az adott jogi személy vagy vállalkozás képviseletére jogosult személy részére vagy – az aloeverawebaruhaz.hu részére megküldött ügyvédi/közjegyzői ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazásban szereplő – meghatalmazott személy részére, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó részére kerül kiszállításra. Az egyéni vállalkozó esetében a kiszállítás a személyazonosító okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) bemutatása ellenében történik meg. 

Amennyiben a Vásárló a vásárlás időpontjában ÁFA befizető és 0% ÁFÁ-t tartalmazó számla lett részére kiállítva, akkor a kiszállítás kötelezően cégjegyzékben szereplő székhelyén történik.

Amikor a Vásárló átveszi a termékeket a szállítmányozó vállalattól, a Vásárló - a szállítmányozó vállalat képviselőjével együtt - alaposan és megfelelően megvizsgálja a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát, a logós csomagolószalag sértetlenségét, és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. A Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen, amennyiben a kiszállítás hiányos vagy a sérült. Amennyiben a Vásárló a hibás kiszállítást elfogadja, a Vásárló köteles a szálítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását. 

A hiányos vagy sérült szállítást azonnal be kell jelenteni emailben az aloeverawebaruhaz@gmail.com emailcímre vagy telefonon a 0670-6074747 számon és a szállítmányozó vállalat képviselője által aláírt kárbejelentő lapon meg kell adni és be kell jelenteni a sérülés leírását és azt emailben vagy postán keresztül, késedelem nélkül kell elküldeni az aloeverawebaruhaz.hu részére. A hiányos szállításra vagy sérült csomagolásra vonatkozó reklamáció nem korlátozza a Vásárló szavatossági reklamációra vonatkozó jogát; azonban ebben az esetben az aloeverawebaruhaz.hu jogosult bizonyítani, hogy ez nem minősül szerződésszegő teljesítésnek.

XI. Szavatosság

A szavatosság feltételeit és körülményeit vegyi, kozmetikai, élelmiszer cikkek esetén a gyártó cég szavatolja, műszaki cikk esetén általában a jótállási jegyet a vásárlási bizonylat helyettesíti.

XII. Záró rendelkezések

Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyesült Nemzetek Egyezménye nem alkalmazandó. 

Az aloeverawebaruhaz.hu a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex-szel nem rendelkezik.

Az aloeverawebaruhaz.hu és a Vásárló közötti bármilyen vitás kérdést a felek bíróságon kívül, békéltető eljárás keretében rendezik. A Fogyasztók az online adásvétellel kapcsolatos viták rendezésére jogosultak a Budapesti Békéltető Testülethez (Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt 99. III. emelet 310.; Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.; Email: bekelteto.testulet@bkik.hu; Telefon: (1) 488 2131; Telefax: (1) 488 2186) fordulni.

Az aloeverawebaruhaz.hu azt javasolja Vásárlóinak, hogy helyzet megoldása érdekében először lépjenek kapcsolatba az aloeverawebaruhaz.hu ügyfélszolgálatával. Minden esetben a lojális és igazságos megoldásra törekszünk.  

Jelen ÁSZF 2018. május 1. napjától hatályos, a korábbi ÁSZF ezen időponttól hatályát veszti.

Webáruház értékelés

aloeverawebaruhaz.hu

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.
VÁRJON!
Vásároljon olcsóbban a következő kuponnal. 13000 Ft feletti vásárlásnál váltható be!
1000 Ft kupon
KUPONKÓD: A180509
Popup